Students Students

最小化 最大化

 

        Name: Liu Boxiang(刘博翔)
        Email: liuboxiang23@mails.ucas.ac.cn
        Undergraduate: South China University of Technology
        Masterdegree: South China University of Technology
        Hobby: Badminton
   

        Name: Li Wenhui (李汶桧)

        Email: liwenhui23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Lanzhou University

        Hobby: Dancing, Fitness, Singing

   

        Name: Fan Wanting (樊婉婷)

        Email: fanwanting23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Tianjin University of Technology

        Hobby: Reading

   

        Name: Liu Mengxue (刘梦雪)

        Email: liumengxue23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Jilin University

        Hobby: Basketball, Traveling

   

        Name: Liu Haixia (刘海霞)

        Email: liuhaixia23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: China University of Geosciences (Beijing)

        Hobby: Listening to music, Reading books

   

        Name: Li Yanjing (李妍静)

        Email: liyanjing23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Beijing Normal University

        Hobby: Swimming, Dancing

   

        Name: Yang Yu (杨钰)

        Email: yangyu231@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Anhui University

        Hobby: Jogging, Hiking

   

        Name: Su Han (苏涵)

        Email: suhan23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Beijing Institute of Technology

        Hobby: Reading, Guitar

   

        Name: Li Can (李璨)

        Email: lican23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Northwestern Polytechnical University

        Hobby: Mathematics, Basketball

   

        Name: Liang Yongpeng (梁永鹏)

        Email: liangyongpeng23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: North China Electric Power University

        Hobby: Tea arting

   

        Name: Ru Jintao (汝金涛)

        Email: rujintao23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: North China Electric Power University

        Hobby: Reading, Writing

   

        Name: Liu Yi (刘意)

        Email: liuyi238@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Zhengzhou University

        Hobby: Running, Reading, Playing badminton

   

        Name: Hua Wenting (华文婷)

        Email: huawenting23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Yunnan University

        Hobby: Running

   

        Name: Zhao Xinni (赵心霓)

        Email: zhaoxinni23@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: China University of Mining and Technology (Beijing)

        Hobby: Reading

   

        Name: Jin Yanning (金燕宁)

        Email: jinyanning22@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Beijing Normal University

        Hobby: Handwriting, Reading, Photography, Fitness
   

        Name: Gao Tengshijie(高腾世杰)

        Emails: gaotengshijie22@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: China University of Geosciences (Beijing)

        Hobby: Football, Reading

   

        Name: Chen Jialong(陈佳龙)

        Email: chenjialong22@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Nankai University

        Hobby: Playing cards

   

        Name: Zeng Xinyi(曾昕怡)

        Email: zengxinyi221@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Northwest University

        Hobby: Tennis;Badminton
   

        Name: Ren Huizhen(任慧珍)

        Email: renhuizhen22@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: University of Science and Technology Beijing

        Hobby: Playing games; Drawing

   

        Name: Wang Qinggen (王清根),

        Email: wangqinggen22@mails.ucas.ac.cn,

        Undergraduate: Nanchang University,

        Hobby: Table tennis, Ontology

   

        Name: Liu Qi(刘琪)

        Email: liuqi184@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: University of Chinese Academy of Sciences

        Hobby: Singing, Video Games

   

        Name:Yang Xiaoqing(杨小庆)

        Email:yangxiaoqing22@mails.ucas.ac.cn

       Undergraduate: University of Science and Technology Beijing

       Hobby:Travelling, Swimming

   

        Name: Gao Mingxuan(高铭旋)

        Email: gaomingxuan22@mails.ucas.ac.cn

        Undergradyate: Yanshan University

        Hobby: Reading, Movie

   

        Name: Zhang Deshan(张德善)

        Email: zhangdeshan22@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Shandong University

        Hobby: Football, Reading

           Name: Zhang Xinyu (张新雨)

        Email: zhangxinyu221@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate:Jilin University

        Hobby: Reading

   

        Name: Zhang Xinling(张新岭)

        Email: zhangxinling21@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: China University of Geosciences(Beijing)

        Hobby: Reading; Running

   

        Name: Yin Yulin(殷煜琳)

        Email: yinyulin21@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Wuhan University

        Hobby: Reading, writing

   

        Name:Wei Dong(魏冬)

        Email:weidong21@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate:Northwest University

        Hobby:badminton,Animation & Comic

   

        Name: Wang Yixuan(王艺璇)

        Email: wangyixuan211@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Jilin University

        Hobby: badminton

   

        Name: Wang Shu(王舒)

        Email: 2570907155@qq.com

        Undergraduate: China University of Petroleum

                                  (East China)

        Hobby: yoga, watching movie

   

        Name: Wang Cheng(王铖)

        Email: 318033214@qq.com

        Undergraduate: Huazhong University of Science and      

                                   Technology

        Hobby: Chemistry, Snooker, Basketball, Badminton,

                      Reading, Classical music

   

        Name:Wang Chenhong(王晨红)

        Email:wangchenhong21@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate:Jilin University

        Hobby:Watching movies, Reading

   

        Name: Ren Shengyu(任晟宇)

        Email: 2997026209@qq.com

        Undergraduate: Beijing Normal University

        Hobby: listening to music, playing games

   

        Name: Liu Zhen(刘臻)

        Email: liuzhen211@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Yunnan University

        Hobby: Music,Reading,running

   

        Name: Liu Yu(刘宇)

        Email: liuyu171@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: University of Chinese Academy of Sciences

        Hobby: Music,Reading,martial arts

   

        Name: He Qiao(贺乔)

        Email: heqiao_joy@163.com

        Undergraduate: Zhengzhou University

        Hobby: yoga, swim

   
   

Name: Li Jiahao

Email: lijiahao202@mails.ucas.ac.cn

Undergraduate : Hainan University

Hobby: guitar、basketball.

 

 

 

   

Name: Ma Rui

Email:marui20@mails.ucas.ac.cn

Undergraduate:YanShanUniversity

Hobby:Badmintonand music

 

 

   

Name: Wang Jing

Email: wangjing201@mails.ucas.ac.cn

Undergraduate: Inner Mongolia University of Technology

Hobby: Singing

   

Name: Zhang Chen

Email: zhangchen20@mails.ucas.ac.cn

Undergraduate: China University of Geosciences(Beijing)

Hobby: handmade

 

   

         Name: Hou Hongyu

Email: houhongyu20@mails.ucas.ac.cn

Undergraduate: China University of Geosiences(Beijing)

Hobby: listen to the music

 

   

          Name: Jing Yannan

          Email: jingyannan20@mails.ucas.ac.cn

          Undergraduate: Ocean University of China

          Hobby: Traveling and jigsaw puzzle.

   
Name: Liao Fangjie
 
Email: liaofangjie20@mails.ucas.ac.cn
 

Undergraduate: Beijing Normal University

Hobby: Piano, video editing, badminton

   
        Name: Qin, Wei-Kang   
        E-mail:  qinweikang19@mails.ucas.ac.cn
        Undergraduate:Zhejiang University
        Hobby: computer game
   

        Name:Wang Yao

        Email:wangyao192@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Northeast ForestryUniversity

        Hobby:photography.

   

        Name:Chen Li-juan

        Email:chenlijuan191@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: InnerMongolia University

            Hobby:singing,watching movies,tennis

   

        Name:Hu Hui-Lan

        Email:huhuilan19@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Shandong University

        Hobby:Jog, yoga.

   

        Name:Yu Ji-Xin

        Email:yujixin19@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: ZhengZhou University

        Hobby:Music, Table tennis, Reading

   

        Name:Wang Hai-Xu

        Email:wanghaixu1911@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Shandong University

        Hobby:Basketball, Table tennis.

   
  

        Name:Zhang Li-jun

        Email:zhanglijun19@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Soochow University

        Hobby:Badminton, Swimming

   
   

        Name: He, Xiao-Jun

        E-mail:  hexiaojun18@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Lanzhou University

        Hobby: Reading, Travel

   

        Name: Gao, Xiao-Ya

        E-mail: gaoxiaoya18@mails.ucas.edu.cn

        Undergraduate: Beijing Normal University

        Hobby: Swimming

   

        Name: Ci, Rui-Nan

        E-mail:  ciruinan18@mails.ucas.ac.cn

          Undergraduate: YanshanUniversity

        Hobby: Reading

   

        Name: Liang, Ge

           E-mail:  liangge18@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Shandong University

        Hobby: Running, Reading

   

        Name: Xu, Xin

        E-mail: xuxin181@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Shandong University

        Hobby: Running

   

        Name: Meng, Shu-Lin

        E-mail: mengshulin14@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: University of Chinese Academy of Sciences

        Hobby: Cycling, Travelling, Airplane models

   

        Name:Gan, Qi-Chao

        E-mail:ganqichao18@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Lanzhou university

        Hobby: Walking race, watching movies

 
   

        Name: Ding, Tian-Yu

        E-mail: dingtianyu18@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Tianjin Normal University

        Hobby: Walking

   

        Name: Zhang Ke

        E-mail: zhangke18@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: Inner Mongolia University of Technology

        Hobby: Running

 

   

        Name: Qiao, Jia

        E-mail: qiaojia17@mails.ucas.ac.cn

        Undergraduate: zhengzhou University

        Hobby: Reading

   

        Name: Zhu, Lei

        E-mail: zhulei171@ucas.edu.cn

        Undergraduate: Lanzhou University

        Hobby: Singing, Swimming

   

Name: Zhou,Shuai

E-mail: zhoushuai161@mails.ucas.ac.cn

Undergraduate: Shandong University

Hobby: Photography